Az atomok

MENÜ

Mai ismereteink szerint az atom két fő részből áll, ezek azatommag és az elektronfelhő. Az atommag további építőkövei a protonok és a neutronok. Az atomot felépítő részecskéket (proton, neutron, elektron) elemi részecskéknek nevezzük.

Az atommagot alkotó protonokat és neutronokat gyűjtőnéven nukleonoknak nevezzük. (A nukleon elnevezés a latin nucleus = mag szóból származik.)

Az atomban a protonok és az elektronok száma mindig egyenlő, ezért az atomban az egyenlő nagyságú, de ellentétes töltések kiegyenlítik egymást. Az atom kifelé elektromosan semleges.

Az atom kémiai minőségét az atommagban levő protonok száma határozza meg. Ha az atommagban a protonok száma megváltozik, akkor új atom keletkezik.

Asztali nézet