Az atomok

MENÜ
 Max Planck (1858-1947)  

Max Planck (1858-1947) vizsgálatai alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az atomok az energiát adagokban, azazkvantumokban veszik fel és ugyancsak meghatározott adagokban adják le.

Az energiaközlés hatására legkönnyebben az atom elektronjainak állapota változik meg, az atommagtól távolabbi pályára kerülnek: a legalacsonyabb energiatartalmú ún. alapállapotú atom gerjesztett állapotba kerül.

 Niels Bohr  A kvantumos energiaátadás alapján NielsBohr (1885-1962) dán tudós pontosította Rutherford atommodelljét. Ezek szerint az elemek csak bizonyos, a kvantumelmélet által megszabott pályákon keringhetnek az atommag körül.
 Arnold Sommerfeld (1868-1951)  ArnoldSommerfeld (1868-1951) továbbfejlesztette a modellt, és újabb, ellipszispályákat is feltételezett. Később kiderült, hogy ezek a pályák sem értelmezik helyesen az összes energiaátmenetet.
 Erwin Schrödinger (1887-1961)  

A ma használt atomkép egy matematikai modellből adódik, amelynek alapjait ErwinSchrödinger (1887-1961) alkotta meg.

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet